ADLİ SİCİL TALEP (SABIKA KAYDI) DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

………………………… verilmek üzere, sabıka kaydım olup olmadığını gösteren bir belgenin düzenlenerek tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.


…./…./20….

Adı ve Soyadı

imza

Açık Kimliği :

T.C. Kimlik No : …………………………
Soyadı : …………………………
Adı : …………………………
Baba Adı : …………………………
Ana Adı : …………………………
Doğum Yeri : …………………………
Doğum Tarihi : …./…./20….
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi) : …………………………

Önemli Not :
Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir.

Konular