28 Şubat’taki keyfiliğin delili: Belge yoksa, sicil notuyla atın

28 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaşanan çok sayıda fişleme belgesine bir yenisi daha eklendi. O dönemde eşinin başının kapalı olması sebebiyle kıdemli albay rütbesinden emekli olmak zorunda kalan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na verdiği belgeye göre, ‘TSK’da irticai faaliyetlerde bulunanlar’ adım adım takip edilmiş.

Bununla da yetinilmemiş ve alınacak tedbirler ile nasıl ordudan atılacakları detaylı bir şekilde birliklere resmi yazılarla gönderilmiş. 19 Haziran 1995 tarihli ve altında dönemin 9. Kolordu Komutanı Erdinç Demirbilek’in imzasının yer aldığı yazıda bir personeli ordudan atmak için belge bulunamazsa sicil notunun düşük verilmesi isteniyor. Belge, 19 Haziran 1995 tarihli ve altında dönemin 9. Kolordu Komutanı Erdinç Demirbilek’in imzası var. Belgede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca ‘çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden tutum ve davranışları ile irticai görüşleri benimsemiş olabilecekleri konusunda teyide muhtaç duyumlar alınan personelin kimliklerinin 13 Ocak 1995’te birliklere gönderildiği’ hatırlatılıyor ve bunların ‘takip ve kontrol altında bulundurulması’ emrediliyor. Bu emre istinaden ‘birlik komutanlarınca gönderilen ve bu gibi personelin durumlarını belirten kanaat raporlarının da ordu karargâhında değerlendirilerek 22 Mart 1995’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na arz edildiği’ belirtiliyor. ‘Gizli’ yazıda, YAŞ’ın gündemini meşgul etmemek ve spekülasyonlara sebep olmamak için ayırmalarda durumlarının belgelerle tevsik edilmemesi halinde sicil yolu ile ayırma işleminin yapılması emrediliyor. Yani bir personel ordudan atılmak için bir belge bulunamazsa sicil notunun düşük verilmesi isteniyor.

İşte alınacak tedbirlerle, personelin TSK’dan nasıl atılacağına dair talimatlardan bazıları: “Kışlanın mescit ve cami ve diğer hassas noktaları devamlı kontrol edilecek. Çağdaş olmayan kıyafetle personelin lojmanlar, orduevleri, askerî gazinolar ve misafirhanelere girmelerine servis araçlarından istifade etmelerine müsaade edilmeyecek. Lojmanlar bölgesinde teamül ve geleneklerin dışındaki dini toplantı, ayin gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Çağdaş olmayan kıyafet taşıyanlar ile sahibinin yeterince tanınmasını önleyecek şekilde giyinilmiş kıyafetle çekilmiş fotoğraflarla kimlik kartı ve sağlık fişi verilmeyecek. YAŞ’ın gündemini meşgul etmemek ve spekülasyonlara sebep olmamak için ayırmalarda durumlarının belgelerle tevsik edilmemesi halinde, subay sicil yönetmeliğinin ve astsubay sicil yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sicil yolu ile ayırma işlemi esas alınacak. Sicil belgesinin ‘niteliklere sicil üstlerince verilecek notlar’ bölümüne ‘silahlı kuvvetlerde kalması uygun değildir’ kanaati yazılacak, kimlik bölümü doldurularak ve imzalanacak. Daha sonra sıralı bütün üstler kanaatlerini açık olarak belirtecekleri bir yazı ile bütün belgeleri, sicil defterleri ve kıt’a özlük dosyalarını komutanlığa gönderecek.”

Konular