Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil Sorgulaması

Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil Sorgulaması


Sorgulama için buraya tıklayınız

Bilindiği üzere, 17 Ağustos 2007 tarih ve 26616 sayılı Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik madde 18 “Bireysel emeklilik aracısı katılımcılarla şirket adına yaptığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım kartını ve sicil numarasını kullanır ve ibraz eder. Tanıtım kartı olmaksızın bireysel emeklilik aracısı olarak hiçbir işlem yapılamaz.” hükmü gereği bireysel emeklilik aracısının tüm aracılık faaliyetlerinde tanıtım kartını ibraz etmesi zorunludur.

Yetkisiz satışları tespit etmek amacı ile katılımcı ve katılımcı adaylarının aracılık faaliyetinde bulunan kişilerin tanıtım kartının üzerinde bulunan Bireysel Emeklilik Aracı Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası veya ad-soyad ve sınav tarihi bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekleri ekrana aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. Katılımcı ve katılımcı adayları, yetkisiz aracılık faaliyetinde bulunan kişileri, WEB sitemizden ulaşacakları İletişim Formu'nu tam ve eksiksiz olarak doldurarak Kurumumuza bildirebileceklerdir.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil Sorgulaması