ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARATALEPTE BULUNAN : …………………………

KONU : Adli sicil kaydımın silinmesi hakkında
AÇIKLAMALAR

………………………… Ağır Ceza Mahkemesi, …./…./…… tarihinde ………./………. E. sayılı kararı ile hakkımda mahkumiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiş olup, …./…./…… tarihinde cezaevinden tahliye oldum.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Bu nedenle sabıka kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.HUKUKİ NEDENLER : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen mahkumiyetime ilişkin adli sicil kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.Talep Eden

…………………………

Konular