Türkiye'de bir yılda 346 bin kişinin adli sicil kaydı silindi

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 346 bin 238 kişinin adli sicil kaydı silindi. Bunlardan mahkeme kararlarıyla adli sicil kaydı silinenlerin sayısı ise 58 bin 603 adet.

Suç ve suçluluk hareketinin izlenmesi, devletin etkin ve verimli çalışmasının temini, devlete güven ve saygının sağlanması, suç işleme konusunda caydırıcılığın sağlanması, tekerrürün azaltılması, mahkemelerin doğru karar vermelerine yardımcı olunması ve vatandaşların korunması amacıyla Adalet Bakanlığı sorumluluk alanında adli sicil sistemi kuruldu.

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 2'nci maddesi uyarınca; hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ndeki Merkezi Adli Sicil'de tutuluyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan adli sicil hizmetleri; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP bağlantı sisteminin iletişim alt yapısının hazırlanarak, hatları aktif hale getirilen taşra birimleri ile irtibata geçilerek adli sicil sistemi kurulmak suretiyle hizmete alındı ve sistem kullanmayan merkez kalmadı.

Adli sicil sorgulama sonuçları, talep halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanıp ilgilisine veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen adli sicil kaydı istekleri manyetik ortamda disket veya CD ortamında karşılanıyor.

2011 Aralık ayı sonu itibariyle merkez, UYAP mahkeme ve savcılık birimleri ve 700 taşra adli sicil birimi sorgulama işlemleri için 365 gün 24 saat kesintisiz kullanıma açık hizmet veriliyor. Günde ortalama 78 bin, 2011 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 21 milyon 54 bin 900 adet adli sicil kaydı sorgulaması talebine cevap verildi.

Adli sicil kayıtlarının mahalli birimler tarafından bilgisayara girilebilmesine karşılık, bu kayıtlarla ilgili her türlü ortadan kaldırma, silme ve düzeltme işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu doğrultuda 2011 yılında mahkeme kararlarıyla 58 bin 603 adet, ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla 79 bin 689 adet, re'sen toplu olarak komisyon kararıyla 207 bin 946 adet adli sicil kaydı silindi. Toplamda adli sicil kaydı silinenlerin sayısı ise 346 bin 238 oldu.

(CİHAN)


Konular