Yeni Ticaret Kanunu ile tek kişi anonim şirket kurabilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte tek kişilik anonim ve limited şirket ile şirketler topluluğu hukuku ilk defa olarak düzenlendiğini söyledi.

Yazıcı, yeni kanunda tek kişilik yönetim kurulu olabileceğini, bu tek kişinin pay sahibi olma mecburiyeti bulunmadığını kaydetti. Bakan, yeni kanunun hedefinin ise Türkiye'yi ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı bir ülke haline getirmek olduğunu ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB, TÜRMOB işbirliğinde şirketlere yönelik yeni Türk Ticaret Kanunu'nun tanıtım ve bilgilendirme toplantısı dün Rize'de yapıldı. Bakan Yazıcı, yeni kanunun 11 yıl boyunca hazırlandığını ve TBMM'de 3 partinin ittifakı ile çok hızlı bir şekilde geçtiğini belirtti. Yazıcı, "Şirket birleşmelerinde aynı türden olma şartı kaldırıldı ve birleşme sözleşmesinin kapsamı daha somut hale getirildi. Ayrıca şirketlere tür değiştirme imkânı sağlandı." diye konuştu.

Yazıcı, yeni kanunla sicil kayıtlarının elektronik ortamda güvenli, düzenli ve eksiksiz tutulması için kısa adı MERSİS olan 'Merkezi Sicil Kayıt Sistemi' oluşturulduğunu aktardı. Bakan, "Bu sistem ile ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içerikler düzenli olarak depolanacak ve elektronik ortama sunulacak. Böylece tacirlerin, ticari alanda faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline ilişkin tüm iş ve işlemleri bu yazılım üzerinden yapılacaktır." dedi. Şirket ortaklarının şirketten borç para almasının yasaklanmasıyla ilgili maddeye yönelik eleştirilere değinen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ortakların şirketten borç para almasına cevaz veren bir düzenleme bulunmamasına rağmen, bu durum bir cezai yaptırıma bağlanmadığı için şirket ortaklarının yaygın olarak şirketten borç para aldıkları ve bunun istismar edildiği görülmektedir. Şirketlerden para çekebilen ortak, genellikle yönetimde temsil edilen ortaktır. Bu durum hem yönetimde temsil edilemeyen ortak açısından hem de şirket alacaklıları açısından haksız bir durum ortaya çıkarmaktadır."

Bakan Hayati Yazıcı, yeni kanunda ise bu konudaki şirket ortaklarının şirketten borç para almalarının açıkça yasaklandığını, aksi uygulamanın bir müeyyideye bağlandığını aktardı.

24 Mart 2012