Komutanların sicil notu, askerî mahkemenin bağımsızlığı konusunda şüphe uyandırır

Anayasa Mahkemesi, komutanlıkların askerî hâkimlere idari sicil notu veren Askerî Hakimler Kanunu'ndaki hükmü iptal eden kararın gerekçesini açıkladı.

Yüksek mahkeme, askerî hâkimlere komutanlıkça sicil notu verilmesinin, Anayasa'daki askerî mahkemelerin bağımsızlığına ve hâkimlik teminatına aykırılık oluşturduğuna dikkat çekti. Askerî Yargıtay Daireleri ve Daireler Kurulu'nca dosya incelemesi sonucunda meslekî sicil notu verildiği belirtilen gerekçeli kararda, "Ayrıca sıralı idari sicil üstleri ve kıdemli askerî hâkimler tarafından askerî hâkimlere idari sicil düzenlenmesi, askerî mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda güvensizlik ve şüphe uyandırabilir. Yargılama aşamasında böyle bir güvensizliğin ve şüphenin ortaya çıkma olasılığı, subay sicili uygulamasını mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine ve hâkimlik teminatına aykırı kılmaktadır." denildi.

Anayasa Mahkemesi'nin, Askerî Hakimler Kanunu'nun askerî hâkim subayların sicil amirinin ve bu kişilerin kimlerin sicil amiri olduğuna ilişkin maddelerini iptaline ilişkin gerekçeli kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargı bağımsızlığının askerî yargı için de geçerli olduğu konusunda kuşku bulunmadığı vurgulanan kararda, askerî hâkimlere verilen subay sicili ile meslekî sicil belgesinin, bu kişilerin meslekî yükselmelerinde temel alındığı, bu nedenle meslekte yükselmeleri bakımından önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, "Hâkimlerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatını koruyacak güvenlik alanının sınırına dayandığı anda askerlik hizmetlerinin gereklerinin işletilmemesi gerekir. Bu nedenle nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum amirleri ile kıdemli askerî hâkimlerin askerî hâkimlere subay sicili belgesi vermesi, askerî mahkemelerin bağımsızlığına ve hakimlik teminatına aykırılık oluşturmaktadır." denildi.

Karara sadece Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt muhalefet oyu kullandı. Paksüt, muhalefet gerekçesinde, askerî hâkimlerin, üniforma giydirilmiş sivil hâkimden ibaret olmadığını, yaptıkları görevin niteliği gereği hem teminatlı ve bağımsız birer hâkim hem de disiplinli ve iyi birer subay olmak mecburiyetinde olduğunu savundu.